Nhận xét trên Facebook

MỌI NGƯỜI THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA BỆNH NHÂN TRÊN TRANG FACEBOOK Tư Vấn, Điều trị Bệnh Khàn Tiếng Community


Cảm ơn! Bác sỹ Vân Thanh.
Cứu người nghẹt thở… nhịp nhanh bên mình
Nụ cười em quá hữu tình
Đức cao vọng trọng bóng hình mơ tiên.

Em là Bác sỹ vô biên
Bệnh nhân cả nước luôn nghiêng về người
Mai này họ nở nụ cười
Hằng ngày hạnh phúc lòng tươi vì nàng.

Biển xanh trải ánh nắng vàng
Khắc ghi sóng lượn nhẹ nhàng lướt qua.
Hạnh phúc vui khỏe bên nhà
Vân Thanh… luôn tặng khúc ca khải hoàn….

(Thay mặt gia đình bệnh nhân chân thành cảm ơn Bác sỹ nhiều…bằng lời thơ nhé! ).
( Chúc Bác sỹ và gia đình hạnh phúc-vạn sự như ý).

BSBichChau 1 1024x874 Nhận xét trên Facebook