STTDịch vụGiá(VND)
1Khám bệnh 100,000
2Nội soi thanh quản chẩn đóan chính xác nguyên nhân khàn600,000
3Nội soi khí quản chẩn đóan bệnh800,000
4Sử dụng thuốc (giảm khó chịu) trong điều trị1,000,000
5Nọi soi (thanh quản) để lấy dị vật1,500,000
6Nội soi thanh quản không đau1,600,000
7Nội soi có sinh thiết (xem lao, lành tính hay ác tính...) không đau4,500,000
8Nội soi và điều trị cắt Hạt dây thanh không đau.5,500,000
9Nội soi và điều trị cắt nấm dây thanh hay lao dây thanh không đau.5,500,000
10Nội soi và điều trị cắt polyp dây thanh không đau.6,500,000
11Nội soi và điều trị cắt nang dây thanh không đau.6,500,000
12Nội soi và điều trị cắt papilloma không đau.6,500,000
13Nội soi và điều trị cắt nang nắp thanh quản không đau6,500,000