Máy nội soi ống mềm

Máy nội soi (flexible bronchoscopy) hiện đại của nhật bản

 Máy nội soi ống mềm
Máy nội soi OPYMPUS Nhật bản

 Máy nội soi ống mềm
Phòng chờ

 Máy nội soi ống mềm
Phòng thủ thuật

 Máy nội soi ống mềm
Máy tính

Quy trình xử lí dụng cụ

 Máy nội soi ống mềm
Quy trình xử lí dụng cụ theo chuẩn quốc tế của hảng Johnson & Johnson

DỤNG CỤ SAU SỬ DỤNG
1.RỬA SẠCH:
1.1 Xả qua dưới vòi nước chảy
1.2 Ngâm dung dịch CIDEZYME 0,8% trong 3 – 5 phút
1.3 Xả kỹ lại bằng nước sạch cho hết CIDEZYME
1.4 Lau khô
2.NGÂM KHỬ KHUẨN BẰNG DUNG DỊCH CIDEX*:
2.1 Kiểm tra dung dịch CIDEX bằng que thử CIDEX* TEST
2.2 Ngâm khử khuẩn
3.TRÁNG LẠI DỤNG CỤ:
3.1 Tráng lại bằng nước vô khuẩn
3.2 Lau khô hoặc để ráo
ĐEM SỬ DỤNG HOẶC CẤT GIỮ TRONG HỘP

MỌI NGƯỜI THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA BỆNH NHÂN TRÊN TRANG FACEBOOK Tư Vấn, Điều trị Bệnh Khàn Tiếng Community