Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Các hình ảnh tiêu biểu về bệnh lý thanh quản qua nội soi ống mềm:

Hạt xơ dây thanh

hatdaythanh01 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Hạt dây thanh: đối xứng nhau nên hai dây thanh khép không kín

hatdaythanh02 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Hạt dây thanh: đối xứng nhau nên hai dây thanh khép không kín

hatdaythanh03 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Hạt dây thanh: đối xứng nhau nên hai dây thanh khép không kín

hatdaythanh04 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Hạt dây thanh: đối xứng nhau nên hai dây thanh khép không kín

Polyp dây thanh

polypdaythanh03 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Polyp dây thanh: Polyp to ½ trên dây thanh phải

polypdaythanh04 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Polyp dây thanh: Polyp nghi ung thư hóa dây thanh phải

polypmepsauthanhmon01 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Polyp dây thanh: Polyp mép sau thanh môn

polypmauhatviemdoiben Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Polyp dây thanh: Polyp máu và hạt viêm đối bên

polypmauvahatviemdoiben Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Polyp dây thanh: Polyp máu dây thanh phải và hạt viêm đối bên

polypmaudaythanh01 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Polyp dây thanh: Polyp máu dây thanh trái

polypmaudaythanh02 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Polyp dây thanh: Polyp máu dây thanh trái

U Nang dây thanh

nangnuoctogaykhotho Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Nang dây thanh: Nang nước to dây thanh trái gây khó thở

Papilloma dây thanh

papilomathanhquan01 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Papilloma dây thanh: U nhú thanh quản có dạng nhiều mụn cóc nhỏ

Nấm dây thanh

namdaythanh01 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Nấm dây thanh: Rất dễ nhầm với lao dây thanh hay Ung thư dây thanh giai đọan sớm

Lao dây thanh

laodaythanh01 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Lao dây thanh: Rất dễ nhầm với Nấm dây thanh hay Ung thư dây thanh giai đọan sớm


laodaythanh02 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Lao dây thanh: Rất dễ nhầm với Nấm dây thanh hay Ung thư dây thanh giai đọan sớm

Lõm (rãnh) dây thanh

Ung thư dây thanh


ungthudaythanhxamlan01 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Ung thư dây thanh xâm lấn băng thanh thất

ungthudaythanhxamlan Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Ung thư dây thanh xâm lấn mép trước thanh môn


ungthudaythanhgdsom01 Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Ung thư dây thanh giai đọan sớm

ungthudaythanhgiaidoansom Thư viện hình ảnh bệnh lý thanh quản

Ung thư dây thanh giai đọan sớmMỌI NGƯỜI THAM KHẢO NHẬN XÉT CỦA BỆNH NHÂN TRÊN TRANG FACEBOOK Tư Vấn, Điều trị Bệnh Khàn Tiếng Community