STTHọ và tênQuê quánNgày hẹnGiờ
1PHAN HUU LOCTP HCM2018-02-0811:00